එය මෙතැනට දමන්න

මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ් සිට එක්සෙල්

මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ් එක්සෙල් සමඟ නොමිලේ පරිවර්තනය කරන්න

%


මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ් එක්සෙල් ගොනුවක් මාර්ගගතව පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. මයික්‍රොසොෆ්ට් වචනයක් එක්සෙල් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබේ Word එක්සෙල් ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබ ඔබේ පරිගණකයට එක්සෙල් සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

3.7/5 - 28 ඡන්ද


274,343 2020 සිට පරිවර්තනය!