គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

Word ទៅ Excel

បំលែង Word ទៅ Excel តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

%


វិធីបំលែងឯកសារ Word ទៅ Excel តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែងឯកសារ Word ទៅជា Excel អូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ Word របស់អ្នកទៅជាឯកសារ Excel

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក Excel ចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

3.7/5 - 28 ការបោះឆ្នោត


264,520 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!