Allpool on esitatud meie ingliskeelsete teenusetingimuste ja ingliskeelsete privaatsuseeskirjade juriidiliste aspektide ligikaudne tõlge, mis mõlemad kehtivad ainult inglise keeles

Word.to teenusetingimustele

1. Tingimused

Veebisaidile https://word.to sisenedes nõustute järgima neid teenusetingimusi, kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi ning nõustute, et vastutate kõigi kehtivate kohalike seaduste järgimise eest. Kui te ei nõustu nende tingimustega, on teil keelatud seda saiti kasutada või sellele juurde pääseda. Sellel veebisaidil olevad materjalid on kaitstud kehtivate autoriõiguste ja kaubamärkide seadustega.

2. Kasutage litsentsi

 1. Luba antakse Word.to veebisaidil olevate materjalide (teave või tarkvara) ühe eksemplari ajutiseks allalaadimiseks ainult isiklikuks, mitteäriliseks ajutiseks vaatamiseks. See on litsentsi andmine, mitte omandiõiguse üleandmine ja selle litsentsi alusel ei tohi te:
  1. materjale muuta või kopeerida;
  2. kasutada materjale mis tahes kaubanduslikul eesmärgil või mis tahes avalikul väljapanekul (kaubanduslikul või mitteärilisel);
  3. proovige Word.to veebisaidil sisalduvat tarkvara dekompileerida või ümber töötada;
  4. eemaldage materjalidelt kõik autoriõiguste või muud varalised märkused; või
  5. kandke materjalid üle teisele inimesele või peegeldage neid mis tahes muus serveris.
 2. See litsents lõpeb automaatselt, kui rikute mõnda neist piirangutest, ja Word.tot võib selle igal ajal lõpetada. Nende materjalide vaatamise lõpetamisel või selle litsentsi lõppemisel peate hävitama kõik teie valduses olevad allalaaditud materjalid elektroonilises või trükitud kujul.

3. Kohustustest loobumine

 1. Word.to veebisaidil olevad materjalid on esitatud põhimõttel nagu on. Word.to ei anna otseseid ega kaudseid garantiisid ning loobub ja tühistab käesolevaga kõik muud garantiid, sealhulgas kaudsed garantiid või kaubanduslikud tingimused, konkreetseks otstarbeks sobivuse või intellektuaalomandi rikkumise või muu õiguste rikkumise.
 2. Lisaks ei garanteeri Word.to ega esita mingeid kinnitusi oma veebisaidil või muul viisil selliste materjalidega või mis tahes selle saidiga lingitud saitide materjalide kasutamise täpsuse, tõenäoliste tulemuste või usaldusväärsuse kohta.

4. Piirangud

Mingil juhul ei vastuta Word.to ega selle tarnijad võimalike kahjude eest (sealhulgas, ilma piiranguteta, andmete või kasumi kaotamise või ärikatkestuse tõttu tekkinud kahju eest), mis tuleneb Wordis olevate materjalide kasutamisest või suutmatusest neid kasutada. veebisaidil, isegi kui Word.to-le või Wordi volitatud esindajale on sellise kahju võimalikkusest teatatud suuliselt või kirjalikult. Kuna mõnes jurisdiktsioonis ei lubata piirata kaudseid garantiisid ega piirata vastutust tulenevate või juhuslike kahjude eest, ei pruugi need piirangud teie suhtes kehtida.

5. Materjalide täpsus

Word.to veebisaidil ilmuvad materjalid võivad sisaldada tehnilisi, trükivigu või fotovigu. Word.to ei taga, et mõni tema veebisaidil olev materjal oleks täpne, täielik või ajakohane. Word.to võib oma veebisaidil olevaid materjale igal ajal ette teatamata muuta. Kuid Word.to ei võta mingeid kohustusi materjalide värskendamiseks.

6. Lingid

Word.to ei ole üle vaadanud kõiki oma veebisaidiga lingitud saite ega vastuta sellise lingitud saidi sisu eest. Mis tahes lingi lisamine ei tähenda, et Word.to seda saiti kinnitaks. Selliste lingitud veebisaitide kasutamine on kasutaja enda vastutusel.

7. Muudatused

Word.to võib oma veebisaidil neid teenusetingimusi igal ajal ette teatamata üle vaadata. Selle veebisaidi kasutamisel nõustute, et olete seotud käesolevate teenusetingimuste praeguse versiooniga.

8. Kohaldatav seadus

Neid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Connecticuti seadustele ning te pöördute pöördumatult selle riigi või asukoha kohtute ainupädevusse.


76,113 konversioone alates 2020. aastast!