Nedenfor er en grov oversettelse av våre engelske vilkår for bruk og engelsk personvernpolicy for juridiske aspekter begge gjelder bare på engelsk

Word.to vilkår for bruk

1. Vilkår

Ved å gå inn på nettstedet på https://word.to , godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk, alle gjeldende lover og regler, og godtar at du er ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, er det forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og varemerke.

2. Bruk lisens

 1. Det gis tillatelse til midlertidig å laste ned en kopi av materialet (informasjon eller programvare) på Word.tos nettsted for kun personlig, ikke-kommersiell overgangsvisning. Dette er tildeling av lisens, ikke overføring av tittel, og under denne lisensen kan du ikke:
  1. endre eller kopiere materialene;
  2. bruke materialene til ethvert kommersielt formål, eller til offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell);
  3. forsøke å dekompilere eller reversere programvare som finnes på Word.tos nettsted;
  4. fjerne eventuelle copyright eller andre proprietære notasjoner fra materialet; eller
  5. overfør materialene til en annen person eller speil materialene på en hvilken som helst annen server.
 2. Denne lisensen opphører automatisk hvis du bryter noen av disse begrensningene og kan bli sagt opp av Word.tot når som helst. Når du avslutter visningen av dette materialet eller ved avslutningen av denne lisensen, må du ødelegge alt nedlastet materiale i din besittelse, enten det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialet på Word.tos nettsted leveres på en 'as is' basis. Word.to gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver seg og negerer herved alle andre garantier, inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immateriell eiendom eller annen rettighetsbrudd.
 2. Videre garanterer eller fremsetter Word.to ingen uttalelser angående nøyaktigheten, sannsynlige resultater eller påliteligheten av bruken av materialet på nettstedet eller på annen måte relatert til slikt materiale eller på noen nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Word.to eller dets leverandører skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av forretningsforstyrrelser) som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke materialet på Word.to's nettstedet, selv om Word.to eller en Word.touthorized-representant har blitt varslet muntlig eller skriftlig om muligheten for slik skade. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på underforståtte garantier, eller begrensninger av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan disse begrensningene ikke gjelde for deg.

5. Nøyaktighet av materialer

Materialet som vises på Word.tos nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Word.to garanterer ikke at noe av materialet på nettstedet er nøyaktig, komplett eller oppdatert. Word.to kan når som helst gjøre endringer i materialene på nettstedet uten varsel. Word.to forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialet.

6. Lenker

Word.to har ikke gjennomgått alle nettstedene som er koblet til nettstedet, og er ikke ansvarlig for innholdet på et slikt koblet nettsted. Inkluderingen av noen lenker innebærer ikke godkjennelse fra Word.to til nettstedet. Bruk av et slikt koblet nettsted skjer på brukerens egen risiko.

7. Modifikasjoner

Word.to kan revidere disse tjenestevilkårene for nettstedet når som helst uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse vilkårene for bruk.

8. Gjeldende lov

Disse vilkårene styres av og tolkes i samsvar med lovene i Connecticut, og du underkaster deg ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i den staten eller stedet.


74,787 konverteringer siden 2020!