ខាងក្រោមនេះគឺជាការបកប្រែយ៉ាង ម៉ឺងម៉ាត់នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម និង គោលការណ៍ឯកជនភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់យើង សម្រាប់ទិដ្ឋភាពច្បាប់ទាំងពីរអនុវត្តតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម Word.to

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៅ https://word.to អ្នកត្រូវបានយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ហើយយល់ព្រមថាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកដែលអាចអនុវត្តបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌណាមួយទេអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ឬចូលគេហទំព័រនេះ។ សំភារៈដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងពាណិជ្ជសញ្ញា។

ការប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណ

 1. ការអនុញ្ញាតឱ្យទាញយកឯកសារមួយច្បាប់ (ព័ត៌មានឬសូហ្វវែរ) មួយច្បាប់ជាបណ្តោះអាសន្ននៅលើគេហទំព័ររបស់ Word.to សម្រាប់ការមើលការផ្ទេរផ្ទាល់និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។ នេះជាការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមិនមែនជាការផ្ទេរសិទ្ធិទេហើយស្ថិតក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណនេះអ្នកមិនអាច៖
  1. កែសំរួលរឺចម្លងសំភារៈ
  2. ប្រើសំភារៈសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មណាមួយឬសម្រាប់ការបង្ហាញជាសាធារណៈណាមួយ (ពាណិជ្ជកម្មឬមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម)
  3. ព្យាយាមធ្វើឱ្យខូចឬបញ្ច្រាស់វិស្វករផ្នែកទន់ណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ Word.to ។
  4. លុបចោលការរក្សាសិទ្ធិឬការជូនដំណឹងដែលមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតចេញពីវត្ថុធាតុដើម។ ឬ
  5. ផ្ទេរសមា្ភារៈមនុស្សដែលរួញរាឬ 'ឆ្លុះ' សមា្ភារៈនៅលើម៉ាស៊ីនមេផ្សេងទៀត។
 2. អាជ្ញាប័ណ្ណនេះនឹងបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើអ្នករំលោភលើការរឹតត្បិតទាំងនេះហើយអាចត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយ Word.tot គ្រប់ពេល។ នៅពេលបញ្ចប់ការមើលឯកសារទាំងនេះឬនៅពេលបញ្ចប់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះអ្នកត្រូវតែបំផ្លាញរាល់ឯកសារដែលបានទាញយកមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកមិនថាជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិកឬព្រីនទេ។

3. ការបដិសេធ

 1. សមា្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ Word.to ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាមូលដ្ឋាន។ Word.to មិនមានការធានាការសម្តែងការអះអាងនិងការបដិសេធនិងបដិសេធរាល់ការធានាផ្សេងទៀតរួមមានដោយគ្មានការធានាការធានាឬលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើជំនួញភាពរឹងមាំសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយឬការមិនរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងទៀត។
 2. លើសពីនេះទៀត Word.to មិនធានាឬធ្វើការតំណាងណាមួយទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវលទ្ធផលទំនងជាឬភាពអាចទុកចិត្តបាននៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឬបើមិនដូច្នេះទេទាក់ទងនឹងសមា្ភារៈបែបនេះឬនៅលើគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រនេះ។

ដែនកំណត់

ក្នុងករណីណាមួយដែលក្រុមហ៊ុន Word.to ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត (រាប់បញ្ចូលទាំងការមិនមានកំណត់ការខូចខាតចំពោះការបាត់បង់ទិន្នន័យឬប្រាក់ចំណេញឬដោយសារការរំខានដល់អាជីវកម្ម) ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ Word.to ។ គេហទំព័រទោះបី Word.to ឬតំណាង Word.touthorized ត្រូវបានគេជូនដំណឹងផ្ទាល់មាត់ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះ។ ដោយសារតែយុត្តាធិការខ្លះមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានដែនកំណត់លើការធានាដែលបានបញ្ជាក់ឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលអាចកើតមានឬដោយចៃដន្យដែនកំណត់ទាំងនេះអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកឡើយ។

ភាពត្រឹមត្រូវនៃវត្ថុធាតុដើម

សមា្ភារៈដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ Word.to អាចរួមបញ្ចូលកំហុសបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសអក្ខរកម្មឬរូបថត។ Word.to មិនធានាថារាល់សមា្ភារៈណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនគឺត្រឹមត្រូវពេញលេញរឺបច្ចុប្បន្ននោះទេ។ Word.to អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំភារៈដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅពេលណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង។ ទោះយ៉ាងណា Word.to មិនមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារនោះទេ។

6. តំណភ្ជាប់

Word.to មិនបានពិនិត្យមើលគេហទំព័រទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទេហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់នោះដែរ។ ការដាក់បញ្ចូលតំណភ្ជាប់ណាមួយមិនមានន័យថាយល់ព្រមដោយ Word.to នៃគេហទំព័រទេ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់បែបនេះគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

7. ការកែប្រែ

Word.to អាចកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះសម្រាប់គេហទំព័ររបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះលោកអ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវភ្ជាប់ដោយកំណែបច្ចុប្បន្ននៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ។

ច្បាប់គ្រប់គ្រង

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋខុននិចធីហើយអ្នកបញ្ជូនទៅយុត្តាធិការផ្តាច់មុខរបស់តុលាការនៅក្នុងរដ្ឋឬទីតាំងនោះ។


74,777 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!