គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

Word ទៅ PowerPoint

បំលែង Word ទៅ PowerPoint តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

%


វិធីបំលែងឯកសារ Word ទៅជា PowerPoint online

  1. ដើម្បីបំលែងឯកសារ Word ទៅជា PowerPoint អូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ Word របស់អ្នកទៅជាឯកសារ PowerPoint

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក PowerPoint ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

3.9/5 - 21 ការបោះឆ្នោត


232,253 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!