Chỉ cần thả nó ở đây

Word sang JPEG

Chuyển đổi Word sang JPEG trực tuyến

%


Cách chuyển đổi Word sang JPEG trực tuyến

  1. Để chuyển đổi Word sang JPEG, hãy kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tệp của bạn sẽ được xếp vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi (các) tệp Word của bạn sang (các) tệp JPEG

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống (các) tệp để lưu JPEG vào máy tính của bạn


Đánh giá công cụ này

4.3/5 - 45 phiếu bầu


262,311 chuyển đổi kể từ năm 2020!