එය මෙතැනට දමන්න

වර්ඩ් සිට ජේපීඊජී

වර්ඩ් ඔන්ලයින් JPEG බවට පරිවර්තනය කරන්න

%


මයික්‍රොසොෆ්ට් වචනයක් අන්තර්ජාලය හරහා JPEG බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. මයික්‍රොසොෆ්ට් වචනයක් JPEG බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ Word JPEG ගොනුව (ගොනු) බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබ ඔබේ පරිගණකයට JPEG සුරැකීමට ගොනුව (ය) වෙත බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

4.3/5 - 45 ඡන්ද


262,317 2020 සිට පරිවර්තනය!