គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

Word ទៅ JPEG

បំលែង Word ទៅជា JPEG online

%


វិធីបំលែង Word ទៅ JPEG តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែង Word ទៅជា JPEG អូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យរបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ Word របស់អ្នកទៅជាឯកសារ JPEG ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក JPEG ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

4.3/5 - 47 ការបោះឆ្នោត


275,322 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!