එය මෙතැනට දමන්න

වර්ඩ් සිට ඊපබ් දක්වා

වර්ඩ් නොමිලේ ඊපබ් බවට පරිවර්තනය කරන්න

%


වර්ඩ් ඔන්ලයින් එපබ් ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. මයික්‍රොසොෆ්ට් වචනයක් EPUB බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ Word ePub ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබ ඔබේ පරිගණකයට ඊපබ් සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

2.6/5 - 5 ඡන්ද


317,660 2020 සිට පරිවර්තනය!