ફક્ત તેને અહીં છોડી દો

વર્ડ ટુ ઇપબ

માઇક્રોસ .ફ્ટ વર્ડને ઇ-પબમાં મફત રૂપાંતરિત કરો

%


માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડને ઇબબ ફાઇલમાં convertનલાઇન કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવું

  1. માઇક્રોસ .ફ્ટ વર્ડને EPUB માં કન્વર્ટ કરવા માટે, ફાઇલ અપલોડ કરવા માટે અમારા અપલોડ ક્ષેત્રને ખેંચો અને છોડો અથવા ક્લિક કરો

  2. તમારી ફાઇલ કતારમાં જશે

  3. અમારું સાધન તમારા માઇક્રોસ .ફ્ટ વર્ડને આપમેળે ઇપબ ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરશે

  4. પછી તમે તમારા કમ્પ્યુટર પર ઇપબને સાચવવા માટે ફાઇલની ડાઉનલોડ લિંકને ક્લિક કરો


આ સાધનને રેટ કરો

2.6/5 - 5 મતો


317,652 2020 થી રૂપાંતર!