Chỉ cần thả nó ở đây

Từ sang ZIP

Chuyển đổi Word sang ZIP trực tuyến miễn phí

Đang tải lên


Cách chuyển đổi tệp Word sang ZIP trực tuyến

  1. Để chuyển đổi Word, hãy kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tệp của bạn sẽ được xếp vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi Word của bạn thành tệp ZIP

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu ZIP vào máy tính của bạn


Đánh giá công cụ này

5.0/5 - 2 phiếu bầu


16,887 chuyển đổi từ năm 2020!