එය මෙතැනට දමන්න

Word සිට ZIP දක්වා

මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ් ZIP මාර්ගගතව නොමිලේ පරිවර්තනය කරන්න

%


වර්ඩ් එකක් ZIP ගොනුවක් මාර්ගගතව පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. මයික්‍රොසොෆ්ට් වචනයක් ZIP බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ Word ZIP ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඔබේ පරිගණකයට ZIP සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

4.5/5 - 57 ඡන්ද


227,057 2020 සිට පරිවර්තනය!