Chuyển sang PDF

Kéo và thả tập tin ở đây
hoặc là
Batch files
0
Xử lý hàng loạt chỉ có sẵn cho người dùng Pro. Nâng cấp ngay bây giờ để xử lý nhiều tệp cùng một lúc.
Truy cập không giới hạn hoặc Thử một tập tin duy nhất
Đang tải lên

Các loại tệp .DOC và .DOCX sẽ được chuyển đổi thành .PDF

Xin lưu ý tất cả các tệp sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 24 giờ.


Cách chuyển đổi tệp Word thành PDF trực tuyến

  1. Để chuyển đổi tệp Word, kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi Word của bạn thành tệp PDF

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu tệp PDF vào máy tính của bạn

Chuyển sang PDF

Đánh giá công cụ này

5.0/5 - 6 phiếu bầu


5,941 chuyển đổi từ năm 2020!