គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

Word to PDF

បំលែង Word ទៅជា PDF តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

%


វិធីបំលែង Word ទៅជា PDF តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែងឯកសារ Word ទៅជា PDF អូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែង Word របស់អ្នកទៅជាឯកសារ PDF

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុកឯកសារ PDF ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

4.3/5 - 38 ការបោះឆ្នោត


227,703 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!