එය මෙතැනට දමන්න

මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ් වෙත PDF

PDF වර්ඩ් වෙත නොමිලේ පරිවර්තනය කරන්න

Pdf files
වෙත පරිවර්තනය word
%


පී.ඩී.එෆ් අන්තර්ජාලය හරහා වර්ඩ් ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. PDF එකක් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ PDF වර්ඩ් ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබ ඔබේ පරිගණකයට Word සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

3.9/5 - 30 ඡන්ද


57,119 2020 සිට පරිවර්තනය!