එය මෙතැනට දමන්න

PDF සිට වචනය දක්වා

පී.ඩී.එෆ් නොමිලේ මාර්ගගතව වචනය බවට පරිවර්තනය කරන්න

Pdf files
වෙත පරිවර්තනය word
උඩුගත කිරීම


පී.ඩී.එෆ්. වර්ඩ් ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද?

  1. PDF එකක් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ඔබගේ PDF ස්වයංක්‍රීයව වර්ඩ් ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඔබේ පරිගණකයට වචනය සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

3.9/5 - 16 ඡන්ද


17,404 2020 සිට පරිවර්තනය!