គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

PDF ទៅ Word

បំលែង PDF ទៅ Word តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

Pdf files
បំលែងទៅ word
%


វិធីបំលែងឯកសារ PDF ទៅជាឯកសារ Word តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែងឯកសារ PDF សូមអូសនិងទម្លាក់ឬចុចលើផ្នែកផ្ទុកទិន្នន័យរបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែង PDF របស់អ្នកជាឯកសារ Word ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក Word ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

4.1/5 - 53 ការបោះឆ្នោត


99,444 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!