ફક્ત તેને અહીં છોડી દો

માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડ માટે પીડીએફ

પીડીએફને વર્ડમાં મફત રૂપાંતરિત કરો

Pdf files
માં કન્વર્ટ word
%


માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડ ફાઇલમાં પીડીએફને convertનલાઇન કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવું

  1. માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં પીડીએફ કન્વર્ટ કરવા માટે, ફાઇલ અપલોડ કરવા માટે અમારા અપલોડ ક્ષેત્રને ખેંચો અને છોડો અથવા ક્લિક કરો

  2. તમારી ફાઇલ કતારમાં જશે

  3. અમારું ટૂલ આપમેળે તમારા પીડીએફને માઇક્રોસ .ફ્ટ વર્ડ ફાઇલમાં રૂપાંતરિત કરશે

  4. પછી તમે તમારા કમ્પ્યુટર પર માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડને સાચવવા માટે ફાઇલની ડાઉનલોડ લિંકને ક્લિક કરો


આ સાધનને રેટ કરો

4.1/5 - 80 મતો


172,656 2020 થી રૂપાંતર!