គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

GIF ទៅ DOCX

បំលែង GIF ទៅ DOCX តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

Pdf files
បំលែងទៅ doc
%


វិធីបំលែងឯកសារ GIF ទៅ DOCX តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែង GIF ទៅ DOCX អូសនិងទម្លាក់ឬចុចលើកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យរបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ GIF របស់អ្នកទៅឯកសារ DOCX ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក DOCX ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

3.0/5 - 2 ការបោះឆ្នោត


326,205 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!