គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

DOC ទៅ JPG

បំលែង DOC ទៅ JPG តាមអ៊ិនធរណេត

%


វិធីបំលែងឯកសារ DOC ទៅជា JPG តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែងឯកសារ DOC ទៅ JPG អូសនិងទម្លាក់ឬចុចលើកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ DOC របស់អ្នកទៅជាឯកសារ JPG ។

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក JPG ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

3.8/5 - 7 ការបោះឆ្នោត


106,635 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!