එය මෙතැනට දමන්න

TIFF සිට DOCX දක්වා

TIFF අන්තර්ජාලය හරහා DOCX වෙත නොමිලේ පරිවර්තනය කරන්න

Pdf files
වෙත පරිවර්තනය docx
%


අන්තර්ජාලය හරහා TIFF DOCX ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. TIFF DOCX බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ TIFF DOCX ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබේ පරිගණකයට DOCX සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

3.0/5 - 2 ඡන්ද


232,253 2020 සිට පරිවර්තනය!