එය මෙතැනට දමන්න

ICO සිට Word දක්වා

ICO නොමිලේ මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ් බවට පරිවර්තනය කරන්න

Pdf files
වෙත පරිවර්තනය word
%


ICO මාර්ගගතව Word ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. ICO මයික්‍රොසොෆ්ට් වර්ඩ් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ ICO වර්ඩ් ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබ ඔබේ පරිගණකයට Word සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 1 ඡන්ද


223,245 2020 සිට පරිවර්තනය!