គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

ICO ទៅ Word

បំលែង ICO ទៅ Word តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

Pdf files
បំលែងទៅ word
%


វិធីបំលែងឯកសារអាយអូអាយអូទៅជាឯកសារ Word តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែង ICO ទៅ Word អូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែង ICO របស់អ្នកទៅឯកសារ Word ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក Word ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

5.0/5 - 1 ការបោះឆ្នោត


223,281 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!