ફક્ત તેને અહીં છોડી દો

માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડ પર ડOCક્સ

DOCX ને માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં મફત રૂપાંતરિત કરો

%


DOCX ને માઇક્રોસ toફ્ટ વર્ડ ફાઇલમાં convertનલાઇન કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવું

  1. કોઈ ડીઓસીએક્સ કન્વર્ટ કરવા માટે, ફાઇલ અપલોડ કરવા માટે અમારા અપલોડ ક્ષેત્રને ખેંચો અને છોડો અથવા ક્લિક કરો

  2. તમારી ફાઇલ કતારમાં જશે

  3. અમારું સાધન તમારા ડOCક્સને માઇક્રોસ ફ્ટ વર્ડ ફાઇલમાં આપમેળે રૂપાંતરિત કરશે

  4. તો પછી તમે તમારા કમ્પ્યુટર પર વર્ડ ડીઓસી સેવ કરવા ફાઇલની ડાઉનલોડ લિંકને ક્લિક કરો


આ સાધનને રેટ કરો

3.0/5 - 2 મતો


99,449 2020 થી રૂપાંતર!