គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

DOCX ទៅ TIFF

បំលែង DOCX ទៅ TIFF តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

%


វិធីបំលែងឯកសារ DOCX ទៅជាឯកសារ TIFF តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែងឯកសារ DOCX ទៅ TIFF អូសនិងទម្លាក់ឬចុចលើកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ DOCX របស់អ្នកទៅឯកសារ TIFF ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុកពាក្យ TIFF ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

5.0/5 - 1 ការបោះឆ្នោត


221,939 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!