Chỉ cần thả nó ở đây

DOC đến XLSX

Chuyển đổi DOC sang XLSX trực tuyến miễn phí

Đang tải lên


Cách chuyển đổi tệp DOC sang XLSX trực tuyến

  1. Để chuyển đổi tài liệu DOC, kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tập tin của bạn sẽ đi vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi tệp DOC của bạn sang tệp XLSX

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu XLSX vào máy tính của bạn


Đánh giá công cụ này

5.0/5 - 2 phiếu bầu


16,886 chuyển đổi từ năm 2020!