එය මෙතැනට දමන්න

DOC සිට XLSX දක්වා

DOC අන්තර්ජාලය හරහා XLSX වෙත නොමිලේ පරිවර්තනය කරන්නDOC එකක් XLSX ගොනුවක් මාර්ගගතව පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. DOC ලේඛනයක් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබගේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ DOC එක XLSX ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. එවිට ඔබ ඔබේ පරිගණකයට XLSX සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 2 ඡන්ද


14,202 2020 සිට පරිවර්තනය!