គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

DOC ដល់ XLS

បំលែង DOC ទៅជាអិចអេសអិលតាមអ៊ិនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃ

%


វិធីបំលែងឯកសារ DOC ទៅជា XLS តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែងឯកសារ DOC ទៅជា XLS អូសនិងទម្លាក់ឬចុចកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែងឯកសារ DOC របស់អ្នកទៅជាឯកសារ XLS ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុក XLS ទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

5.0/5 - 3 ការបោះឆ្នោត


269,695 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!