சொல் கவுண்டர்

எங்கள் உரையின் எண்ணிக்கையை வைத்திருக்க உங்கள் உரையை கீழே ஒட்டவும், மொத்த சொற்கள் மற்றும் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கையை உங்களுக்குக் கூறவும்:

நகலெடுக்கப்பட்டது!
0
சொற்கள்
0
எழுத்துகள்

இந்த கருவியை மதிப்பிடுங்கள்

4.1/5 - 25 வாக்குகள்


59,650 2020 முதல் மாற்றங்கள்!