Word counter

Үгийн тоолуурыг тоолохын тулд текстээ доор нь буулгаад, нийт үг, тэмдэгтүүдийн тоог хэлээрэй.

Хуулбарлав!
0
Үг
0
Chars

Энэ хэрэгслийг үнэлнэ үү

4.2/5 - 5 санал


5,432 2020 оноос хойш хөрвүүлэлт!