Comptador de paraules

Enganxeu el text a continuació per comptar el comptador de paraules i indicar-vos el nombre total de paraules i caràcters:

Copiat!
0
Paraules
0
Caràcters

Valoreu aquesta eina

4.2/5 - 59 vots


264,478 conversions des del 2020.