Comptador de paraules

Enganxeu el text a continuació per comptar el comptador de paraules i indicar-vos el nombre total de paraules i caràcters:

Copiat!
0
Paraules
0
Caràcters

Valoreu aquesta eina

4.1/5 - 25 vots


59,647 conversions des del 2020.