Comptador de paraules

Enganxeu el text a continuació per tenir el nostre recompte de comptes de paraules i dir-vos el nombre total de paraules i caràcters:

Copiat!
0
Paraules
0
Chars

Valoreu aquesta eina

4.5/5 - 7 vots


17,395 conversions des del 2020.