គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

ពាក្យទៅហ្ស៊ីប

បង្រួមឯកសារ Word របស់អ្នកវិធីបង្រួមឯកសារ Word តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីចាប់ផ្តើមផ្ទុកឯកសាររបស់អ្នកទៅឧបករណ៍បំលែងហ្ស៊ីបរបស់យើង។

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ។

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងប្រើម៉ាស៊ីនបង្ហាប់របស់យើងចាប់ផ្តើមបង្រួមឯកសារ Word របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

  4. ទាញយកឯកសារ PDF ដែលបានបង្រួមទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។


វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

5.0/5 - 2 ការបោះឆ្នោត


12,262 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!