Spodaj je grob prevod naših angleških pogojev storitve in angleške politike zasebnosti za pravne vidike, ki veljata samo v angleščini

Word.do pogojev storitve

1. Pogoji

Z dostopom do spletnega mesta https://word.to se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji storitve, vsi veljavni zakoni in predpisi ter se strinjate, da ste odgovorni za skladnost z veljavno lokalno zakonodajo. Če se ne strinjate z nobenim od teh pogojev, vam je prepovedano uporabljati ali dostopati do te strani. Materiali na tej spletni strani so zaščiteni z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah.

2. Uporabite licenco

 1. Dovoljeno je začasno prenašanje ene kopije gradiva (informacij ali programske opreme) s spletnega mesta Word.to samo za osebni, nekomercialni prehodni ogled. To je podelitev licence in ne prenos lastništva ter po tej licenci ne smete:
  1. spreminjati ali kopirati materiale;
  2. uporabljajte materiale za kakršen koli komercialni namen ali za kakršen koli javni prikaz (komercialni ali nekomercialni);
  3. poskusite razstaviti ali obratno izdelati katero koli programsko opremo na spletnem mestu Word.to;
  4. odstranite kakršne koli avtorske ali druge lastniške zapise iz materialov; ali
  5. materiale prenesite na drugo osebo ali jih zrcalite na katerem koli drugem strežniku.
 2. Ta licenca samodejno preneha veljati, če kršite katero koli od teh omejitev in jo Word.tot lahko kadar koli ukine. Po prenehanju ogleda tega gradiva ali po prenehanju veljavnosti te licence morate uničiti vse prenesene materiale, ki jih imate, v elektronski ali tiskani obliki.

3. Omejitev odgovornosti

 1. Gradivo na spletnem mestu Word.to je na voljo tako, kot je. Word.to ne daje nobenih jamstev, izraženih ali implicitnih, in s tem zavrača in zanika vsa druga jamstva, vključno z, brez omejitev, implicitnimi garancijami ali pogoji prodajnosti, ustreznostjo za določen namen ali kršitvijo intelektualne lastnine ali drugo kršitvijo pravic.
 2. Poleg tega Word.to ne jamči in ne daje nobenih izjav v zvezi z natančnostjo, verjetnimi rezultati ali zanesljivostjo uporabe materialov na svoji spletni strani ali drugače v zvezi s takšnimi materiali ali na spletnih straneh, povezanih s tem spletnim mestom.

4. Omejitve

Word.to ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru ne bodo odgovorni za kakršno koli škodo (vključno, brez omejitev, škodo zaradi izgube podatkov ali dobička ali zaradi prekinitve poslovanja), ki bi izhajala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov na Word.to's spletno mesto, tudi če je bil Word.to ali pooblaščeni zastopnik Word.usno ali pisno obveščen o možnosti take škode. Ker nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev implicitnih garancij ali odgovornosti za posledično ali naključno škodo, te omejitve morda ne veljajo za vas.

5. Natančnost materialov

Gradivo, ki se pojavlja na spletnem mestu Word.to, lahko vključuje tehnične, tipografske ali fotografske napake. Word.to ne jamči, da je kateri koli material na njegovi spletni strani natančen, popoln ali aktualen. Word.to lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni materiale, ki jih vsebuje njegovo spletno mesto. Vendar se Word.to ne zavezuje, da bo posodabljal gradiva.

6. Povezave

Word.to ni pregledal vseh spletnih mest, povezanih na njegovo spletno mesto, in ni odgovoren za vsebino katerega koli takega povezanega spletnega mesta. Vključitev katere koli povezave ne pomeni, da Word.dostopi na spletno mesto. Uporaba kakršnega koli povezanega spletnega mesta je na lastno odgovornost uporabnika.

7. Spremembe

Word.to lahko kadar koli brez obvestila spremeni te pogoje storitve za svoje spletno mesto. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo takrat veljavne različice teh pogojev storitve.

8. Veljavno pravo

Te pogoje urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Connecticut-a in se nepreklicno podrejate izključni pristojnosti sodišč v tej državi ali kraju.


75,597 konverzije od leta 2020!