Poniżej znajduje się przybliżone tłumaczenie naszych angielskich warunków korzystania z usługi i angielskiej polityki prywatności w zakresie aspektów prawnych, obie dotyczą wyłącznie języka angielskiego

Warunki korzystania z usługi Word.to

1. Warunki

Uzyskując dostęp do witryny pod adresem https://word.to , wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja na używanie

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Word.to wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiały;
  2. używać materiałów w celach komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w witrynie Word.to;
  4. usuwać z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  5. przenosić materiały na inną osobę lub kopiować” materiały na inny serwer.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Word.w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrzeżenie

 1. Materiały na stronie Word.to są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Word.to nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
 2. Ponadto Word.to nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Word.to ani jego dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów w witrynie Word.to. strona internetowa, nawet jeśli Word.to lub autoryzowany przedstawiciel Word.t został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie Word.to mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Word.to nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jego stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Word.to może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Jednak Word.to nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Word.to nie sprawdził wszystkich witryn połączonych z jego witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez Word.to. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

Word.to może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług dla swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Connecticut, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.


58,122 konwersje od 2020 roku!