පහත දැක්වෙන්නේ අපගේ ඉංග්‍රීසි සේවා කොන්දේසි දළ වශයෙන් පරිවර්තනය කිරීම සහ නීතිමය අංශ සඳහා ඉංග්‍රීසි රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය යන දෙකම අදාළ වන්නේ ඉංග්‍රීසියෙනි

රහස්යතා ප්රතිපත්තිය

ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය අපට වැදගත් ය. අපගේ වෙබ් අඩවිය, https://word.to , සහ අප සතුව ඇති සහ ක්‍රියාත්මක වන වෙනත් වෙබ් අඩවි හරහා අපි ඔබෙන් ලබා ගත හැකි ඕනෑම තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් ඔබේ පෞද්ගලිකත්වයට ගරු කිරීම Word.to හි ප්‍රතිපත්තියකි.

අපි පුද්ගලික තොරතුරු ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබට සේවාවක් සැපයීම සඳහා අපට සැබවින්ම අවශ්‍ය වූ විට පමණි. අපි එය ඔබගේ දැනුමෙන් හා කැමැත්තෙන් සාධාරණ හා නීත්‍යානුකූල ආකාරයකින් එකතු කර ගනිමු. අපි එය එකතු කරන්නේ ඇයි සහ එය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද යන්නත් අපි ඔබට දන්වන්නෙමු.

අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින සේවාව ලබා දීමට අවශ්‍ය තාක් කල් එකතු කරන ලද තොරතුරු පමණක් රඳවා තබා ගනිමු. අප ගබඩා කරන දත්ත, අලාභ හා සොරකම් වැළැක්වීම සඳහා වාණිජමය වශයෙන් පිළිගත හැකි මාධ්‍යයන් මෙන්ම අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම, අනාවරණය කිරීම, පිටපත් කිරීම, භාවිතය හෝ වෙනස් කිරීම වැනි දේවලින් අපි ආරක්ෂා කරන්නෙමු.

පුද්ගලිකව හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු නීතියෙන් නියම කළ විට හැර, ප්‍රසිද්ධියේ හෝ තෙවන පාර්ශවයන් සමඟ අපි බෙදා නොගනිමු.

අපගේ වෙබ් අඩවිය අප විසින් ක්‍රියාත්මක නොකරන බාහිර අඩවි සමඟ සම්බන්ධ විය හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවි වල අන්තර්ගතය සහ භාවිතයන් පිළිබඳව අපට පාලනයක් නොමැති බවත්, ඔවුන්ගේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්ති සඳහා වගකීම හෝ වගකීම භාර ගත නොහැකි බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔබගේ අපේක්ෂිත සේවාවන් සමහරක් ඔබට ලබා දීමට අපට නොහැකි විය හැකිය යන අවබෝධය ඇතිව, ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු සඳහා වන අපගේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඔබට නිදහස තිබේ.

ඔබ අපගේ වෙබ් අඩවිය අඛණ්ඩව භාවිතා කිරීම පුද්ගලිකත්වය සහ පුද්ගලික තොරතුරු වටා ඇති අපගේ භාවිතයන් පිළිගැනීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. පරිශීලක දත්ත සහ පුද්ගලික තොරතුරු අප හසුරුවන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.

උඩුගත කරන ලද ගොනු පැය දෙකකට පසු මකා දමන අතර පරිවර්තනය කරන ලද ගොනු පැය 24 කට පසු මකා දමනු ලැබේ. අපයෝජනය සීමා කිරීම සඳහා, ගොනුවක් පරිවර්තනය කළ විට පරිවර්තනයක් කළ IP ලිපිනය අපි ලොග් කරන්නෙමු, ලිපිගොනු හා IP ලිපිනය සමඟ සම්බන්ධයක් නොමැත. පැයකට පසු IP ලිපිනය මකා දැමූ බැවින් වෙනත් පරිවර්තනයක් කිරීමට නිදහස ඇත.

මෙම ප්‍රතිපත්තිය 2019 ජුනි 6 දින සිට ක්‍රියාත්මක වේ.


32,890 2020 සිට පරිවර්තනය!