එය මෙතැනට දමන්න

DOC සිට XLS දක්වා

DOC ඔන්ලයින් එක්ස්එල්එස් වෙත නොමිලේ පරිවර්තනය කරන්න

%


DOC එකක් XLS ගොනුවක් මාර්ගගතව පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. DOC එකක් XLS බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ඔබගේ DOC ස්වයංක්‍රීයව XLS ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබේ පරිගණකයට එක්ස්එල්එස් සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 2 ඡන්ද


227,015 2020 සිට පරිවර්තනය!