එය මෙතැනට දමන්න

DOC සිට ICO වෙත

DOC අන්තර්ජාලය හරහා ICO බවට නොමිලේ පරිවර්තනය කරන්න

%


DOC අන්තර්ජාලය හරහා ICO ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද

  1. DOC එකක් ICO බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා, ගොනුව උඩුගත කිරීම සඳහා අපගේ උඩුගත කළ ප්‍රදේශය ඇදගෙන යන්න

  2. ඔබේ ගොනුව පෝලිමට යයි

  3. අපගේ මෙවලම ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ DOC ICO ගොනුව බවට පරිවර්තනය කරයි

  4. ඉන්පසු ඔබ ඔබේ පරිගණකයට ICO සුරැකීමට ගොනුවට බාගත කිරීමේ සබැඳිය ක්ලික් කරන්න


මෙම මෙවලම ශ්‍රේණිගත කරන්න

5.0/5 - 1 ඡන්ද


226,894 2020 සිට පරිවර්තනය!